.

S.C Joyard Comp S.R.L.  este inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Scopul colectarii datelor este: desfasurarea activitatii de comert on-line si marketing, reclama si publicitate, activitati de dezvoltare, administrative, cercetare de piata si statistica de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.

Joyard  poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor entitati cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre.

Site-ul joyard.ro poate fi folosit si fara a fi nevoie sa ne furnizati date cu caracter personal (adresa, IP, numar de telefon). Daca doriti sa efectuati o comanda, va trebui sa ne furnizati aceste date cu caracter personal. Aceste informatii sunt colectate numai atunci cand acceptati voluntar si in cunostinta de cauza trimiterea lor catre noi.

In afara de datele cu caracter personal, site-ul nostru colecteaza in mod automat o serie de informatii anonime care ne ajuta sa analizam functionalitatea site-ul si cum putem sa ne imbunatatim serviciile. Atunci cand vizitati site-ul este posibil ca aceste date despre dumneavoastra sa fie colectate si de terti, precum sistemele de contorizare a traficului. De asemenea, in vederea desfasurarii campaniilor de marketing digital, joyard.ro foloseste cookies (Facebook & Google).

Pe baza unei cereri expediate pe adresa de e-mail office@joyard.ro, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare (confirmarea faptului ca datele dvs. sunt sau nu prelucrate);

- dreptul de acces si interventie asupra datelor transmise (in mod gratuit puteti obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor complete sau inexacte);

- dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate in baza unei prelucrari automate;

- dreptul de a va adresa justitiei;

- dreptul de intervenție asupra datelor; orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

- dreptul de opozitie (persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate in baza unei prelucrari automate;

- dreptul de retragere a consimtamantului;

- dreptul de a se adresa justitiei;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul de a depune o plangere la autoritatea nationala de protectie a datelor personale.